Případová studie: Smoothie recepty – propagace Android aplikace

V tomto článku bych rád rozepsal kroky, které jsem dělal před vydáním a po vydání aplikace Smoothie recepty. Popisuji zde všechny provedené kroky, které považuji za podstatné. Tento článek může fungovat jako návod dalším vývojářům vydávajícím aplikaci v češtině. Díky článku mohou získat určitou představu, jak propagovat Android aplikaci. Doporučuji však nenásledovat všechny kroky, nýbrž je zanalyzovat